Mouse 1 Mouse 2 Mouse 3

Registrace

OD 14.1.2010 JSME REGISTROVANÍ V SEZNAMU ODBORNÝCH DODAVATELŮ V RÁMCI PROGRAMU

Oprávnění

Máme také oprávnění k provádění revizí na elektrických zařízeních, ručním nářadí a měření intenzity osvětlení dle platných ČSN.

Testy

Ve všech námi realizovaných stavbách provádíme test neprůvzdušnosti budovy, již na úrovni hrubé stavby doloženého měřícím protokolem. Po uvedení budovy do provozu a správných venkovních teplotách, provádíme bezplatně měření termokamerou.

Přejít

Základní koncepce

Icon 1

Z dnešních prvků, které můžete koupit kdekoliv ve stavebninách, reálně můžete postavit dům, který nejenže nepotřebuje žádnou energii ...

Certifikáty

Icon 2

Naši firmu proškolili dodavatelé různých stavebních a konstrukčních materiálů, technologií technických zabezpečení ...

Technologie které umíme

Icon 3

Jsme připraveni pro Vás připravit kompletní projekt Vašeho pasivního nebo nízkoenergetického objektu, ať už se jedná o rodinný ...

Energeticky Pasivní Stavby

Image 4

Naše společnost se rozhodla jít cestou projekce a výstavby energeticky pasivních staveb, stavěných převážně z moderních přírodních materiálů nezatěžujících svou výrobou a likvidací životní prostředí. Naším cílem je projektovat a stavět objekty, které nebudou svou výstavbou a provozem vyčerpávat neobnovitelné zdroje surovin a energie, neměly by znečišťovat a zamořovat škodlivými emisemi a odpadem, neměly by spotřebovávat kvalitní vodu a čerpat obnovitelné zdroje rychleji, než je jejich schopnost regenerace (např. vytápění dřevem).

Dalším aspektem kvalitního díla dle našich představ a energetických hodnot, je používání nových technologických zařízení důležitých k zajištění energetických účinností staveb. Technologické zařízení použité v pasivních a nulových stavbách prochází stálou modernizací a zlepšováním s každým postaveným domem se odhalují nové a nové poznatky, které nutí výrobce a dodavatele ke stálému vylepšování svých zařízení. Svou činností ve výstavbě energeticky pasivních staveb chceme rozšířit stavební trh, který je stále z velké části pokryt konvečními projekty staveb zatěžující životní prostředí ve všech směrech, o firmu, která šetří životní prostředí a ve finále peněženky uživatelů při zachování komfortu bydlení.

Chceme vést naši snahu k tomu, aby stavby energeticky pasivních či nulových rodinných domů nebyly pouze výhradou finančně solventních klientů, ale rozšiřovat tuto filozofii mezi všechny budoucí stavitele a investory, vždyť vhodně použitou technologií výstavby, materiálů, místem a jinými aspekty mohou být naše projekty dostupné pro všechny. Příroda je to jediné co máme všichni a všichni ji potřebujeme, tak se k ní zkusme chovat důstojně a šetřit ji. Každou stavbou, která se bude byť minimálním rozdílem lišit od stavby klasické konveční, si můžeme říct, že jsme opět udělali krok ke zvýšení ochrany přírody a tím i lidstva.

Krédo naší společnosti nespočívá pouze v ekologii a přírodě ale také ve spokojenosti našich stávajících a budoucích klientů, jelikož pasivní a nulové stavby nezatěžují svým provozem pouze ekologii a přírodu ale také peněženky uživatelů a to dost zásadním rozdílem od klasických staveb. Dnešním celosvětovým trendem je zdražování cen energií z neobnovitelných zdrojů a fosilních paliv to příznivě nahrává stavbám energeticky pasivních a nulových staveb, na druhé straně stojí stále zažitá legislativa, nevědomost veřejnosti a hlavně stálé preferování projektantů klasických konvenčních staveb. Dalším plusem k pasivním a nulovým stavbám nahrává i probouzející se podpora státních financí po vzoru mnohých zemí západního repliky hodinek sektoru tzv. zelených úspor. I když v porovnání se západní Evropou se jedná o minimum tak i to postačuje k motivaci a zamyšlení budoucích investorů udělat krok k ekologii.

My s naší firmou EP Stavby (energetický pasivní) chceme přispět svojí trochou do stále se rozšiřujícího mlýna v oblasti výstavby energeticky pasivních staveb, převážně s přírodních materiálů.

Naše principy, které se snažíme dodržovat při projekci a výstavbě:

- Využívání obnovitelných zdrojů energie. Minimalizace potřeby energie na provoz objektu, především na vytápění a přípravu teplé vody

- Využívání obnovitelných surovin (zejména dřeva a materiálů na bázi dřeva). Regulovaným využíváním dřeva se dá snížit spotřeba neobnovitelných materiálových zdrojů, jako jsou například ocel, kamenivo, cement a podobně

- Využívání druhotných recyklovatelných surovin, alternativní materiálová a energetická konstrukční řešení. Do této oblasti spadá množství netradičních réplicas konstrukčních principů, jako například použití nepálené hlíny, slámy, konopí a podobně.

Snažíme se tyto principy skloubit do jednoho celku – obytné budovy. Pokoušíme se zabezpečit nejen lepší a zdravější životní prostředí, ale i velmi kvalitní obytný prostor s jedinečným vnitřním klimatem.